ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Διοικητικά Συμβούλια

Όπως προβλέπεται στο καταστατικό , ο Σύλλογος διοικείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι 7μελές και η θητεία του  2ετής.  Η συγκρότηση του  σε σώμα πραγματοποιείται από τα εκλεγμένα για το σκοπό αυτό μέλη, με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου. Τα μέλη μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν.Γραμματέα και ταμία. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κάποιο μέλος παραιτηθεί, τότε τη θέση του αναλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. 

παρακάτω σας παραθέτουμε τα ΔΣ:


 23ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(2005-2007)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου